Bankgarantie

Wiebox makelaars stedt voor alle woningverkoper namens zijn opdrachtgever ( de verkoper(s)) een bankgarantie van 10% over de koopsom vast. Dit behoord tot de standaard voorwaarden van de verkoop van Wiebox makelaars.

Een bankgarantie houdt in dat de bank verklaart dat zij garant staan voor de waarborgsom als u dit bedrag niet kunt nakomen. De bank zal dit bedrag omzetten in een lening. Zo kunt u het bedrag in termijnen terugbetalen

U heeft een huis op het oog en u wilt deze graag kopen, dan tekent u eerst een koopovereenkomst. Hierin staat de datum dat u eigenaar wordt van de woning en de afspraken die zijn gemaakt omtrent de financiering. Het voorlopig koopcontract is bindend.

Het kan zijn dat u op het moment van ondertekenen de financieringen nog niet helemaal rond hebt. Omdat de verkoper wel graag zekerheid wilt dat u de woning daadwerkelijk koopt wordt er vaak een waarborgsom gevraagd, oftewel de bankgarantie.

Waarborgsom en bankgarantie

De waarborgsom bestaat meestal uit 10 procent van de koopsom. Dit bedrag moet na ondertekening van het voorlopige koopcontract worden overgemaakt naar de notaris. Dit is een flink bedrag, dat niet iedereen op zijn bankrekening heeft staan. Om toch te kunnen voldoen aan de waarborgsom die gevraagd wordt kunt u als koper een bankgarantie afsluiten. Een bankgarantie houdt in dat de bank verklaart dat zij garant staan voor de waarborgsom als u dit bedrag niet kunt nakomen. De bank zal dit bedrag omzetten in een lening. Zo kunt u het bedrag in termijnen terugbetalen.

Kosten bankgarantie

Het voordeel van het afsluiten van een bankgarantie is dat u uw eigen geld niet hoeft te gebruiken. Maar het afsluiten van een bankgarantie kost wel geld. Over het bedrag waarvoor de bank garant staat rekenen zij ongeveer 1 procent rente. In de overeenkomst die wordt aangegaan met de bank staat ook het termijn vermeld waarin het bedrag moet worden terugbetaald.

Wat als de koop niet door gaat?

Als u besluit de koop niet door te laten gaan en de ontbindende voorwaarden zijn verlopen, dan kan de verkoper de bank in garantie stellen. Dit houdt in dat u een schuld heeft bij de bank ter grootte van de waarborgsom.